Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Socknens centrum Kurorten Nordanskär Karlsborg
Årtusendens människor Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi
Kunglig resa i Norrbotten Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd...
Vassholmen Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
Prior Page
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 23, 2015 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Kan det bli något Museum Kalix älvdal? Vi försöker diskutera saken, och se om det går att hitta någon fungerande lösning. I vänta på det, har Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal beviljats ett bidrag för omkostnader från Länsstyrelsen i Norrbotten. Allt arbete utförs ju ideellt även under 2015. Vad händer i år? Jo, jag bygger på ett antal teman för ekomuseets utställningar, utifrån både nya och de befintliga. Exakt var utställningarna skall placeras, får vi...
Topics: ekomuseet, överkalix historia, fornlämningar, skogssamiska nybyggare, nederkalix kyrka,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 18, 2015 Historisk skogsexport Play
movies
eye 20
favorite 0
comment 0
Cnut Sundqvist berättar om kustmuseet i Siknäs, Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kustmuseet, siknäs, kustmuseet i siknäs, siknäs...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 8, 2015 Historisk skogsexport Diverse
web
eye 18
favorite 0
comment 0
Diskussionsforum som tillhör Kalixbygdens forskarförening: Forskarforum
Topics: forskarforum, kalixbygdens forskarförening
Gunnar Bergmans text i redigerad version från 2015
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, gunnar bergman, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 20, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 31
favorite 0
comment 0
Detta - ursprungligen ett mail - berättar om nya TV-program, ett nästan fördubblat arkiv (med fysiska arkivhandlingar), allt som hänt under 2014 i Kalix, och om en del av det som planeras inom Ekomuseet inför 2015! Historisk skogsexport TV lanserar nu en mängd nya program inför jul, intressant oavsett på vilket sätt du är eller kan bli intresserad av kulturhistorien i Kalix älvdal, inte minst Skogs- och träindustrihistorien: - En halvtimmeslång film där du får lära dig allt om...
Topics: historisk skogsexport play, historisk skogsexport tv, tjärbränning, bäckflottning, kugerbäcken,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Bengt-Göran Nilson berättar om Vassholmen, flottningen, skogs- och träindustrihistorien vid Vassholmsdagen 2014. Filmat av Viktor Nilsson och redigerat av Magnus Cedergren. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, vassholmen, flottning
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 6, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
En okänd historia berättad av Allan Nordmark och Magnus Cedergren Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, tjära, tjärexport, tjärtillverkning, allan nordmark
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 4, 2014 Systematisk arkivförteckning
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Systematisk arkivförteckning för dokument från en del av arkivets samlingar Gå vidare till Lista av dokument
Topics: systematisk arkivförteckning, arkivförteckning, systematisk
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 25, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Norrbottens nya kulturarvsportal har premiär idag Kulturarvsportalen länkar till länets kulturarv. Här finns också möjlighet att lägga upp egna filmer, texter, bilder. Men frågan är, kommer inte museets eget material att vara på plats? Kan det inte bli svårt att få föreningar att lägga upp sitt material för allmän användning, om om inte museet gör detsamma självt? Där kan det finnas lite av ett pedagogiskt problem. Läs mer på webbplatsen http://kulturarvnorrbotten.se/
Topics: kulturarv norrbotten, kulturarvsportal, norrbotten, norrbottens museum
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Sep 27, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Bernt Nilsson berättar om bäckflottning i Kugerbäcken Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bäckflottning, kugerbäcken, bernt nilsson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Aug 17, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
"Det sägs att den som har kontroll över vår historia, har också kontroll över vår framtid." Så inledde Jan Olov Westerberg sitt seminarium inom ramen för den Kulturhistoriska veckan i Kalixbygden i slutet av juli månad. Evenemanget under sommaren 2014 visade tydligt den bästa vägen framåt för kulturarvet i Kalix älvdal, dvs. via ideella och idealistiska krafter. De är helt enkelt dom som får någonting gjort. Åtskilliga aktörer valde att vara med i just detta...
Topics: kulturhistoriska veckan, jan olov westerberg, kulturhistoriska veckan i kalixbygden, calis och...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Aug 17, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 26
favorite 0
comment 0
Kulturhistoria i Kalix - vad kan det bli av det? Videoblogg från 2014 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kulturhistoria, kalix
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Aug 9, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 20
favorite 0
comment 0
"Kontrollera, styra och ställa" är en dålig de facto doktrin! Vad har egentligen kommunen och de styrande partierna för tankar om kulturarvet framåt? Vad vill den politiska oppositionen? Skall vi ideella krafter hoppas på någon förändring till det bättre inför kommande mandatperiod, jämfört med dagens situation? Eller skall vi även framledes försöka undvika kommunen, för att alls få något gjort – till gagn för besökare och Kalixbor? Den senaste mandatperioden...
Topics: kulturarvet, kalix, politiken, fattenborg, kamlungegården, kalix museum, ekomuseum kalix älvdal,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 31, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 15
favorite 0
comment 0
Ett besök vid Fattenborg - en videoblogg. Ett litet besök där jag upptäcker hur dött det blivit vid kommunens tidigare stolta miljonprojekt. Och att en del småsaker inte riktigt fungerar helt bra: - Skyltar och plankor har trillat ner på den stolta spången - Jag hittar aldrig fram, när jag följer kulturstigen Läs mer på webbplatsen https://www.youtube.com/watch?v=3kniFEUaAXE
Topics: fattenborg, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 31, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 18
favorite 0
comment 0
Ett besök i Fattenborg i juli 2014, videoblogg Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, fattenborg, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 31, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 19
favorite 0
comment 0
Bengt-Göran Nilsson berättar om Vassholmen, flottningen, skogs- och träindustrihistorien från 2014 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bengt-göran nilsson, vassholmen
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 24, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 28
favorite 0
comment 0
Ett litet besök på Vassholmen, en sommarhet kväll i juli, mitt under den Kulturhistoriska veckan i Kalixbygden 2014. Se min videoblogg där jag reflekterar över effekterna av att långsiktighet och helhetstänk inte riktigt finns på plats. - krossade rutor - bron som nog blivit ett rejält lyft - flottningsbåtar som rostar bort - faror med nyrenovering - avsaknaden av informationstavlor och så - den där vägvisande skylten som pekar åt fel håll Jag återkommer senare med mer från den...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 23, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 20
favorite 0
comment 0
Föredrag av Jan Olov Westerberg på Filipsborgs herrgård den 23 juli 2015 Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, jan olov westerberg, kalix museum, naturhistoriska...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 23, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 9
favorite 0
comment 0
Föredrag av Bengt-Göran Nilsson, inspelat av Viktor Nilsson på Filipsborgs herrgård den 23 juli 2014
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix, kalixälven, kalix älv, calis
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 15, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 22
favorite 0
comment 0
Har du provat luffarnas slöjdkonster med ståltråd? På måndag kan du prova själv, i Soldattorpet i Ytterbyn, Nyborg under kunnig ledning av Slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren. Arrangemanget är en del av Kulturhistoriska veckan i Kalixbygden, ett samarrangemang mellan ABF, Hembygdsföreningen i Ytterbyn, Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal och många fler ideella och idealistiska organisationer i Kalix. Luffarslöjd kurs Måndag 21 juli kl 19-21 i Soldattorpet Ytterbyn...
Topics: soldattorpet, ytterbyn, kulturhistoriska veckan, kulturhistoriska veckan i kalixbygden, abf,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 29, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 31
favorite 0
comment 0
Det finns en alldeles unik mängd kulturmiljöer i Överkalix kommun, med minnen från den statliga Domänverkstiden. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, överkalix, statligt skogsbruk, domänverket, ängesån,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 19, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 74
favorite 0
comment 0
Den kulturhistoriska veckan i Kalix närmar sig med stormsteg! Lär dig mer om Kalix historia, genom de hembygdsföreningar, museer, idealister och entusiaster som alla öppnar veckan 20-26 juli. Här följer min något personliga beskrivning av veckan. Besök: - Björnholmen i Pålänge - Hyttgården i Töre - Soldattorpet i Ytterbyn - Holmträsk bygdegård Ladan - Båtskärsnäs hembygdsområde - Filipsborgs herrgård - Risögrunds hembygdsgård - Fiskemuseet på kajen i Kalix -...
Topics: kulturhistoriska veckan i kalixbygden, kulturhistoriska veckan, björnholmen, pålänge,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 31, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 28
favorite 0
comment 0
Min veckolånga kalixresa för ekomuseet och kulturarvet är slut för denna gång. Se min videoblogg, där jag reflekterar över hur kulturarvet kan göras mer tillgängligt för besökare - Invigning av ekomuseets nya utställning i Karlsborg. Utställningar i Björkfors, på Martingården och på Englundsgården. - Samarbeten med andra ideella krafter. - Alla dessa gamla bortglömda projekt, där skattebetalarna plöjt ner mycket pengar – numera till alltför lite nytta…: Bönälvens...
Topics: vårresa, ekomuseets land, karlsborg, tidsresa i kalix älvdal, fellstugan, kugerbäcken
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 31, 2014 Historisk skogsexport Play
movies
eye 15
favorite 0
comment 0
En resa i ekomuseets land i maj 2014, videoblogg Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, ekomuseets land, videoblogg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 26, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 23
favorite 0
comment 0
Då är en ny utställning på gång i en av de små stugorna i Karlsborg, Kalix. Historien handlar om Karlsborgs historia från 1850-talet fram till 1930 ungefär. Företaget Bergman och Hummel lade grunden till dagens företag Billerudkorsnäs. Och allra först bland industripionjärerna på plats var kanske Karl Grundén, vars förnamn användes i ortsnamnet. Tillsammans med personal från Vånaborgs Folkets hus, ägnade vi dagen åt att montera montrar och planera utställningens...
Topics: karlsborg, bergman hummel & co, karl grunden, vånaborg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 1, 2014 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Sommaren närmar sig med stormsteg. Nya utmaningar för Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal: Två nya utställningar samt deltagande i en kulturhistorisk vecka i Kalix, v 30 (start runt den 21 juli). Ekomuseet expanderar igen. Denna gång bygger vi en utställning om Karlsborgs äldre historia. I en av de små bevarade arbetarbostäderna i Nystan, berättar vi historien: alltifrån att ha varit en del av Vånafjärdens marker, tills sågens privata ägare avlöstes av staten på...
Topics: karlsborg, nystan, vånaborg, museikonferens, kulturhistoriska veckan, ekomuseet, föreningen johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jan 27, 2014 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 98
favorite 0
comment 0
Janne Stenman från Land & Strand berättar om Pålängeån tillsammans med Magnus Cedergren. Här finns lämningar efter flera kvarnar, en såg och ett kraftverk. Pålängeån - flera byars kvarnar Här vid Pålängeån låg flera kvarnar och en såg under 1800-talet och början av 1900-talet. Följ naturstigen, audioguiden och länsstyrelsens skyltning, och gå ungefär en kilometer upp och ner längs ån. P Parkering 1 Pålänge kvarn 2 Grillplatsen 3 Fördämningen 4 Kvarnstenarna 5 Den...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, pålängeån, pålänge, kvarnar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
2014 Bergmankällor
texts
eye 21
favorite 0
comment 0
Gunnar Bergmans artikel i redigerad version från 2014
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, gunnar bergman, kalix avd l böcker, kalix avd f bergman...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 26, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 22
favorite 0
comment 0
Det har varit ett händelserikt år med Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal 2013! Jag har invigt tre nya fysiska utställningar i Kalix – bland annat med föredrag! På försommaren utställningarna i Grytnäs herrgård och i hembygdsgården i Risön, samt i september utställningen om havskursanstalten Nordanskär på Filipsborgs herrgård. Inför sommaren öppnade jag också 10 st audioguider med nästan 100 stationer runt om i Kalix och Överkalix. De finns tillgängliga...
Topics: risön, god jul, gott nytt år, nordanskär, filipsborg, grytnäs, vippabacken, kamlungegården,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 20, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 13
favorite 0
comment 0
Historisk skogsexport TV breddar sitt programutbud ytterligare Fyra egna nya filmer berättar om lika många fantastiska museer: Bryggerimuseet i Bjumisträsk, Fiskemuseet på kajen i Kalix, Hembygdsgården i Pålänge och Hyttgården i Töre. Låt Åke Hellström, Margith Burman, Marianne Malmelind och Bror Henriksson berätta om resp. museum och historien bakom. Sedan tidigare kan du på motsvarande sätt se Thorbjörn Riktig berätta om Rikti Dockas. Låt oss tro att idealitet och...
Topics: bryggerimuseet, bjumisträsk, fiskemuseet, kajen, kalix, hembygdsgården i pålänge, pålänge,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 20, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 14
favorite 0
comment 0
Museets ordförande Margith Burman berättar om fiskemuseet, som ligger vid kajen i centrala Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, fiskemuseet, kalix fiskemuseum, margith burman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 9, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 19
favorite 0
comment 0
Marianne Malmelind berättar om Pålänge hembygdsgård och lite om Pålänges historia. Kalix älvdal. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, pålänge hembygdsgård, pålänge, marianne malmelind
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 6, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 24
favorite 0
comment 0
Åke Hellström driver sitt bryggerimuseum i Bjumisträsk Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, bjumisträsk, åke hellström, bryggerimuseet,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 3, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 38
favorite 0
comment 0
Journalbilder från 1940-talets Kalix folkhögskola, publicerat med tillstånd. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix folkhögskola, näsbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Nov 2, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Hembygdsgården i Töre, Kalix Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, hyttgården, töre
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 30, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 56
favorite 0
comment 0
Ett stycke levande historia i Tällberg, som senare blivit något annat Filmen på Youtube
Topics: siljansgården, siljansskolan, tällberg, harald alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 30, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 28
favorite 0
comment 0
Provsändningarna av HISTORISK SKOGSEXPORT TV verkar fungera bra, att döma av tittarstatistiken. Jag vill nu särskilt lyfta fram ett veckoaktuellt program: MARIA JÖNSDOTTER OCH HENNES BEGÅVADE FAMILJ SVANBERG FRÅN YTTERBYN Maria Jönsdotters barn och barnbarn gör på 1800-talet stor lycka, både i Kalix och Mälardalen. Bland barnen, barnbarnen och barnbarnsbarnen finns professorer som Jöns Svanberg i Uppsala, träpatronerna P.A. Svanberg och J.A. Bergman i Kalix, samt grosshandlaren i...
Topics: historisk skogsexport play, play, maria jönsdotter, svanberg, jöns svanberg, ytterbyn
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 27, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 46
favorite 0
comment 0
Maria Jönsdotter och hennes begåvande familj från Ytterbyn Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, maria jönsdotter, jöns svanberg, helena svanberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 24, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 26
favorite 0
comment 0
Då drar provsändningar igång för TV-kanalen "Historisk skogsexport TV". Det är kanalen med dokumentära program om kulturarvet i Kalix älvdal: om nybyggare, träpatroner, Holgers traktorer, flottningen, Ängeså sameby, Waldemarsudde i Stockholm, naturen i Kalix kommun, Folkets hus i Morjärv och mycket annat. Tanken är att programutbudet kommer att ökas ut, successivt. Kanske har du något program, som du tycker borde sändas på Historisk skogsexport TV? Tveka in att svara...
Topics: tv-kanal, tv, play, flottning, holgers traktorer, ekomuseet, waldemarsudde
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 20, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 56
favorite 0
comment 0
En film om tragedier i Sangis, några av familjen Bergmans förfäder på 1600-talet. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, grels turesson, lars jönsson, sangis
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Sep 16, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 19
favorite 0
comment 0
Så var den lilla utställningen om Nordanskärs havskursanstalt invigd på den fantastiska herrgården Filipsborg i Kalix, kompletterande befintliga utställningar. Där finns sedan tidigare finfina bildutställningar av Jan-Olov Westerberg och Everth Johansson från sin resp. tid som anställda på kommunen. Dessa båda utställningar behandlar olika delar av skogs- och träindustrihistorien. Det kom ett drygt 25-tal personer till invigningen av den nya nordanskärsutställningen i torsdags....
Topics: nordanskär, filipsborg, fattenborg, besöksnäring, ekomuseet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Aug 1, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 14
favorite 0
comment 0
Föredrag om tjärflottning och tjärexport av Magnus Cedergren, som berättar om tjärans väg. För 200 år sedan var Överkalix en av de ledande producenterna i Sverige av trätjära. Plats: Vippabacken, längs E10 i Överkalix. Tid: 9/8 kl. 13.00.
Topics: tjärexport, tjärflottning, överkalix, vippabacken
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jul 6, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 82
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt på platsen för älvens flottningsskilje. (23 min) Karta över turen på Vassholmen P. Parkering 1. Ombord på färjan Lill-Emma 2. Iland på Vassholmen 3. Snickeriet 4. Logen, hitflyttad från Kalix samhälle 5. Linmagasin, ("kättingmagasin") 6. Tingshuset, använd som matsal 7. Arbetarbostad ("konstnärshuset"), manskapsbarrack 8. Smedjan 9. Kajen 10. Båthuset 11. Säfflebodan ("härbre"), förråd av...
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal vassholmen audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 22, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 21
favorite 0
comment 0
Flottningen återuppstår på en enda plats i Sverige, vid en enda gång per år... Kvistabäcken ligger på gränsen mellan Härjedalen, Hälsingland och Medelpad. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kvistabäcken, bäckflottning, kvistabäckens flottled
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 13, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Olycksfartyg, olyckliga gästgivare, kyrkklockan i älven och mycket annat historia på 1800-talet finns på Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal. När olycksfartyget Agne förliste vid Malören år 1860, stöttes i havet ”22 lefvande swin. ... Då olyckan skedde kommo några brännwinfat rullande, och stötte swinen i hafvet. Härom kan sägas att det ej är första gången, som brännwinet störtat swin (2-fota) i förderfwet och afgrundsdjupet.” Detta tidningscitat är...
Topics: ekomuseet, grytnäs, cafe myggan, malören, bengt-göran nilsson, everth johansson, thorbjörn...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 10, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 16
favorite 0
comment 0
Till besöksnäring och byarna i Kalix älvdal: Kan kulturarvet - skogs- och träindustrihistorien på 1800-talet - bidra till att utveckla besöksnäringen och byarna i Kalix älvdal? Det finns en spännande historia, som sällan berättas för tillresta. Vad vet du förresten själv om den spännande 1800-talshistorien? Jag skickar här informationsmaterial (skyltar) för det ideella projektet ”Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal”. Audioguider på 10 platser (med totalt...
Topics: ekomuseet, kalix älvdal, besöksnäringen, byarna, björkfors, grytnäs, vassholmen, jockfall,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 8, 2013 Magnus Cedergren
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Del av en audioguide, en frågelåda
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, undrar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 27, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 56
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt i samhället som formats i skuggan av det stora ångsågverket, och som bl.a. blivit känt som det Röda Båtskärsnäs. Karta över turen i Båtskärsnäs 1. Torget 2. Bolagshus nr 1 3. Sågverket 4. Sågverkets administration och ledning 5. Boströms skeppshandel 6. Strömsbergs verkstad 7. Kata Dalströmstenen 8. Folkets hus 9. Pråmarna 10. Pråmslipen Utomhusutställning med sommarskyltar I Båtskärsnäs kan du fördjupa dig med hjälp av den stora mängd...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, båtskärsnäs, baskeri
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 27, 2013 Magnus Cedergren
audio
eye 29
favorite 0
comment 0
Björkfors audioguide är under produktion, och detta är endast en talad text därom
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, björkfors
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 27, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 87
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några av de renoverade skogsarbetarkojorna i skogarna ovanför Jockfall. 1. Jyppyräbäckskojan 2. Björkådammskojan 3. Kypasvägkojan 4. Pahajärvikojan 5. Turpasreservatet 6. Kanslikojan Utställning Länsmuseets utställning i Kypasvägkojan fördjupar beskrivningen av arbetet i skogen. Titta noga i lådorna i ett av borden, och öppna gärna sitsarna vid bänkarna till det bordet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, jockfall, jockfalls kojor, jockfalls...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 27, 2013 Magnus Cedergren
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Audioguide
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, vassholmen, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 27, 2013 Magnus Cedergren
audio
eye 100
favorite 0
comment 0
Audioguider huvudmenyer
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 26, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 86
favorite 0
comment 0
Det är ofta nybyggaren i inlandet som stod för skogsarbetet, grunden för vinsten hos de stora skogsbolagen. Nybyggaren har ofta en utsatt situation. Thorbjörn Riktig och Magnus Cedergren visar runt i det unikt välbevarade skogsnybygget Rikti Dockas. Karta över turen runt Rikti Dockas Skyltad avfart till Rikti Dockas till höger efter vägen från Gunnarsbyn och Grundträsk mot Vuottas, någon knapp mil före Vuottas. OBS! De sista 12 kilometerna längs enskild väg, är dålig väg. P....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, rikti dockas
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 25, 2013 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 13
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren höll ett föredrag hos Kalixbygdens forskarförening 23 april. Läs mer i artikeln i Norrbottenskuriren. Läs mer på webbplatsen http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=6823889
Topics: kalixbygdens forskarförening, ekomuseet, norrbottenskuriren
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 21, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 127
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser i Näsbyn, Kalix - lite av ett inneställe att bo på 1800-talet. Den välbevarade norrbottensgården Englundsgården är byggnadsminne. (25 min) Karta över turen runt kyrkan och kyrkostaden Den här turen ligger i den östra delen av Kalix samhälle. Tillfarten till Englundsgården är skyltad, och nås via Näsbyvägen. 1. Englundsgården - Näsbyn nr 9 2. Manbyggnaden 3. Bagarstubyggnaden 4. Ladugårdsbyggnaden 5. Övriga ekonomibyggnader 6....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 21, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 61
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser som berättar historien om järnbruket och om etableringen av Bergman Hummel & co. (12 min) Karta över turen till Gyljen och Tvärån Den här turen startar vid en badplats vid Kvarndammen, mitt i Gyljens by. Gyljen ligger några kilometer NV om Österkalix, längs E10 mot Gällivare. 1. Kvarndammen 2. Postvägen 3. Herrgård och brukskontor 4. Spånhopen 5. Tvärån och kanalen Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, gyljen, tvärån
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 21, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 96
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Bengt-Göran Nilsson visar runt i det centrala området runt kyrkan och platsen där kyrkostaden tidigare legat. (39 min) Karta över turen runt kyrkostaden Den här turen startar vid Kalix kyrkas parkering, strax intill där E4 korsar älven i Kalix. 1. Lotsstatyn 2. Kyrkan 3. Vapenhuset 4. Inne i kyrkans långhus 5. Klockstapeln 6. Gravarna längs västra muren 7. Prästgården 8. Kyrkstugan 9. Köpmannagatan 6: Café Myggan 10. Köpmannagatan 9: Hotell Gästis 11....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kyrkostaden, kalix kyrkostad, kalix centrum,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 21, 2013 xxx
audio
eye 103
favorite 0
comment 0
OBSERVERA ATT GRYTNÄS HERRGÅRD NUMERA INTE ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ALLMÄNHETEN, VAR GOD VISA HÄNSYN FÖR DESS ANVÄNDNING SOM PRIVATBOSTAD! Magnus Cedergren och Grytnäs herrgårdsförening visar runt i träpatronens herrgård Grytnäs i Kalix. (18 min) Karta över turen runt Grytnäs herrgård Grytnäs herrgård ligger i en kommundel av Kalix samhälle med samma namn, på den södra sidan om älven och ett stycke söder om E4. Följ skyltar mot Grytnäs vandrarhem. 1. Entrén 2. Matsalen 3....
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, grytnäs, grytnäs herrgård, audioguide,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 21, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 116
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren visar runt till några platser runt Kamlungeforsen som berättar 1800-talets tjärexport. (16 min) Karta över turen runt Kamlungeforsen Den här turen ligger på Edet i Kamlunge. Det finns en parkering längs vägen, ett litet stycke väster om bron över forsen. 1. Forsen 2. Kamlungeträsket 3. Tjärdalen 4. Bastuedan 5. Tjärudraget P. Parkering Audioguiden på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide, kamlunge, tjära, tjärexport
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Apr 20, 2013 Historisk skogsexport Audioguide
audio
eye 47
favorite 0
comment 0
Magnus Cedergren och Everth Johansson visar runt till några platser som berättar om ett av de stora ångsågverken i Kalix älvdal. (13 min) Karta över turen längs strandpromenaden i Nyborg Turen startar vid Slussen i den östra delen av Nyborg. Tillfart via Slussenvägen. Nyborg ligger vid den västra sidan av älvmynningen av Kalix älv. P. Parkering 1. Spinkkajerna och brädgården 2. Kolkajen 3. Sågverket Audioguiden på Youtube
Topic: historisk skogsexport från kalix älvdal
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Feb 25, 2013 Magnus Cedergren
audio
eye 35
favorite 0
comment 0
Människorna bakom den civila segelsjöfarten i Stockholm.
Topics: hstorisk skogsexport från kalix älvdal, audioguide
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Feb 19, 2013 Historisk skogsexport Play
movies
eye 48
favorite 0
comment 0
Rikti Dockas är ett samiskt skogsnybygge med rötter i 1840-talet, välbevarat där det ligger långt ut i skogen i Överkalix kommun Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, rikti dockas, nybyggare, skogsnybygge, samer
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 27, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 21
favorite 0
comment 0
Följ med till sjöfartskvarteren på Södermalm i Stockholm, vid den tid då Johan Bergman Olson verkar som skeppsredare och grosshandlare. Audioguiden leder dig runt till 16 st stationer, med start vid Tegelviken på den östra sidan av Södermalm. Med många 360 graders panoramor och originaltexten från audioguidens Youtube-film, kan du sitta hemma och lära dig mer om 1800-talets sjökaptener, hamnsjåare, hamnarbetare och många fler. Läs mer på...
Topics: sjöfartskvarter, södermalm, stigberget, åsöberget, audioguide, hamnkvarter, skeppsredare,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 7, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 106
favorite 0
comment 0
av Magnus Cedergren Ekomuseet bygger VIDARE, med tre nya audioguider i Nederkalix och Stockholm, en porträtt- och bilddatabas med delvis unikt material samt en försäljning till förmån för det ideella arbetet med bl.a. arkiv. NYHETER PÅ EKOMUSEET Följ med på en "stadsvandring" runt NÄSBYN i Kalix, med den knappt 30 min långa audioguiden för dina smarta telefon. Visste du t.ex. att Näsbyn var 1800-talets inneställe att bo på, åtminstone för handlare och träpatroner?...
Topics: nyheter, ekomuseet, expanderar, ekomuseet expanderar, audioguider, näsbyn, waldemarsudde
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 6, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 9
favorite 0
comment 0
genom att stödja det bakomliggande arkivet Internet Archive, det största icke-kommersiella arkivet på hela internet, fritt för alla att använda. Läs mer på webbplatsen https://archive.org/donate/
Topics: internet archive, stöd projektet indirekt, indirekt stöd
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Dec 5, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 35
favorite 0
comment 0
En unik bild funnet inom Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar Abraham Ferdinand Mustaparta arbetade i Johan Bergman Olsons bruk Björkfors. Han var samtidigt lärljunge och svärson till Lars Levi Laestadius. Ibland kunde det hända att Johan B-O betraktade Mustaparta med en viss misstänksamhet. I en kommande donation till föreningen kunde den här bilden återfinnas. Vid närmare efterforskningar med kunniga människor i Kalix resp. i Tornedalen, visar det sig att fotot av denne...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 31, 2012 Historisk skogsexport Play
movies
eye 34
favorite 0
comment 0
År 1873 är det högkonjunktur i skogsnäringen, inte minst i Kalix älvdal. För inspektorn Johannes Sällström går allting mycket fortare. Samtidigt är det många som hamnar i kläm när skogsbolaget Bergman Hummel & co snabbt expanderar. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, johannes sällström, bergman hummel & co, kalix...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 23, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 20
favorite 0
comment 0
Jag provlanserar nu stora delar av mitt planerade ekomuseum, i det första steget avsett för en s.k. smart telefon och för internet. Kanske hittar jag samarbetspartners som vill samarbeta om något moment av mitt alltigenom ideella ekomuseum? Till föreningsliv, offentliga institutioner och andra med intresse för kulturarvet i Kalix älvdal. 1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop...
Topics: ekomuseum, provlansering, besöksmål, kalix älvdal, ekomuseet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Oct 19, 2012 Historisk skogsexport Play
movies
eye 292
favorite 0
comment 0
Film om grosshandlaren Johan Bergman Olsons bruk Björkfors i Kalix. Filmen på Youtube
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, björkfors, johan bergman olson, johan august bergman,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Aug 26, 2012 Historisk skogsexport Play
movies
eye 410
favorite 0
comment 0
Agneta Lundström berättar om sin uppväxt på Stora Rosenvik på Djurgården i Stockholm. Filmat av Anders Bergman och redigerat av Magnus Cedergren 2012. Filmen på Youtube
Topics: stora rosenvik, rosenvik, djurgården, agneta lundström
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 30, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
texts
eye 56
favorite 0
comment 0
År 2011 beviljade Internetfonden ett mindre stipendium till mig under rubriken A tt göra kul turarvsmaterial tillgängligt och öppet på nätet. T anken med det projektet var att vidareutveckla fritidsprojektet, samt att dokumentera och levandegöra ett kulturarv i form av digitala originaldokument. Jag vill också förmedla det den bakomliggande historien till besökaren på ett enkelt och tilltalande sätt. Med den här rapporten försöker jag förmedla några lärdomar...
Topics: kalix avd l litteratur, kulturarv, tillgängligt, öppet, ideellt arbete, internetfonden,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 30, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 15
favorite 0
comment 0
Överlämnar slutrapport till Internetfonden med anledning av stipendieprojektet. År 2011 beviljade Internetfonden ett mindre stipendium till mig under rubriken Att göra kulturarvsmaterial tillgängligt och öppet på nätet. Tanken med det projektet var att vidareutveckla fritidsprojektet, samt att dokumentera och levandegöra ett kulturarv i form av digitala originaldokument. Jag vill också förmedla det den bakomliggande historien till besökaren på ett enkelt och tilltalande sätt. Med...
Topics: stipendieprojekt, internetfonden, kulturarvsmaterial, tillgängligt, öppna kulurarvet, ideell...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 11, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 20
favorite 0
comment 0
Ta bussen till minnen efter Historisk skogsexport från Kalix älvdal! www.historiskskogsexport.se Nu går bussarna endast på vardagar och glest under sommaren, men för den utan bil går det att redan nu att besöka några av minnena efter skogs- och träindustrihistorien – man utan att vänta in ett kommunalt projekt om ekomuseum: Linje 1: Englundsgården, Linje 2: Färjeläget till Vassholmen, Linje 3: Grytnäs och Filipsborg (herrgårdar), Linje 5 och Länstrafiken 304 till Risögrund...
Topics: bussen, ekomuseet, kalix älvdal, englundsgården, vassholmen, grytnäs, filipsborg, risön,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
Jun 9, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 20
favorite 0
comment 0
Nu hittar du de drygt 800 sidorna i Filipsborgsarkivet också på internet, i projektet Historisk skogsexport från Kalix älvdal - ett ekomuseum både på webben och i landskapet. (Projektet drivs ideellt och utan samarbete med offentliga aktörer, såsom kommunen.) Det nu digitaliserade arkivet ägs av Filipsborg i Kalix, kommer ursprungligen från familjen Svanberg och digitaliserades nyligen av Everth Johansson. Everth och undertecknad har hjälpts åt att lägga upp de digitala filerna hos...
Topics: filipsborgsarkivet, ekomuseum, filipsborg, manne bergman, emanuel bergman, grytnäsarkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
May 27, 2012 Historisk skogsexport Nyhet
web
eye 27
favorite 0
comment 0
Vad vet du om människorna som levde i Kalix älvdal före dig? Nu går det att hitta till historien mitt i Kalix: flottningsskiljet på Vassholmen, Kvarngården i Björkfors, skogsarbetarkojorna vid Jockfall och nybygget Rikti Dokkas. Spåren efter forna tiders träpatroner, skogsarbetare, sågverksarbetare, industrianläggningar, herrgårdar och nybyggen – detta är Kalix älvdals historia på 1800-talet. Med hjälp av det ideella projektet Historisk skogsexport från Kalix älvdal går det...
Topics: ekomuseet, besöksmål, vassholmen, björkfors, jockfall, rikti dockas, kalix, överkalix, kalix...